پرستو صالحی براي چندمين مرتبه خوشحالم كه در رقم خوردنِ اين حماسه ي ملي نقشي نداشتم... پرستو مچكريم!!!ممنون كه راي ندادي ، حمايت نكردي و ...👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🌹 پي نوشت : انشالله تا ١٤٠٠ براي عبور و مرور شهري از جنوب شهر به سمت شمال شهر عوارض دريافت خواهد شد ، خرج مملكتي كه اينهمه نفت و سرمايه داره رو پس كي بده؟! والله، چه معني ميده بالاشهر نشستين خارجم كه ميرين خرج اداره ي مملكت و بدين ديگه😂😉🙈 class=
براي چندمين مرتبه خوشحالم كه در رقم خوردنِ اين حماسه ي ملي نقشي نداشتم... پرستو مچكريم!!!ممنون كه راي ندادي ، حمايت نكردي و ...👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🌹 پي نوشت : انشالله تا ١٤٠٠ براي عبور و مرور شهري از جنوب شهر به سمت شمال شهر عوارض دريافت خواهد شد ، خرج مملكتي كه اينهمه نفت و سرمايه داره رو پس كي بده؟! والله، چه معني ميده بالاشهر نشستين خارجم كه ميرين خرج اداره ي مملكت و بدين ديگه😂😉🙈ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران