من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم... زادروزت فرخنده باد اسطوره ي صداقت و جسارت يادت تا ابد جاودان و شاگردي مي كنم مكتبت را تا هميشه 🌹🙏🏻💙👑 @atilahejaziثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران