شهرزاد کمال زاده شهرزادي كه حكايت كُند از بر نرسيد
باز شب رفت ولي قصه به آخر نرسيد
چون رفيقان ِ تني پشت به پشتم داده ست
هيچ ياري به وفاداريِ خنجر نرسيد
از كتاب"سجده هاي سر به هوا" 
سيدحسين متوليان class=
شهرزادي كه حكايت كُند از بر نرسيد باز شب رفت ولي قصه به آخر نرسيد چون رفيقان ِ تني پشت به پشتم داده ست هيچ ياري به وفاداريِ خنجر نرسيد از كتاب"سجده هاي سر به هوا" سيدحسين متوليانثبت دیدگاه شما