پوریا پورسرخ به احترام دوست و مربي خوبم علي استكي عزيز كه هميشه در كنار ورزش اخلاق رو هم به شاگرداش ياد ميده🥊... سايه رفاقتت مستدام داداش رو دستت نيومده و نخواهد آمد💙 @alirezaestekii_alirezaestaki class=
به احترام دوست و مربي خوبم علي استكي عزيز كه هميشه در كنار ورزش اخلاق رو هم به شاگرداش ياد ميده🥊... سايه رفاقتت مستدام داداش رو دستت نيومده و نخواهد آمد💙 @alirezaestekii_alirezaestakiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران