علی اوجی خبر خوب براى رفقايى كه نتونستن كنسرت رو تشريف بيارن... تمديد شد
با توجه به استقبال چشمگير شما
خريد بليط :
www.iranconcert.com
سپاس از حمايتتون ...
بليط فروشى آغاز شد
جمعه ١ دى ماه
با اجراى آلبوم جديدمون درهم 😘 class=
خبر خوب براى رفقايى كه نتونستن كنسرت رو تشريف بيارن... تمديد شد با توجه به استقبال چشمگير شما خريد بليط : www.iranconcert.com سپاس از حمايتتون ... بليط فروشى آغاز شد جمعه ١ دى ماه با اجراى آلبوم جديدمون درهم 😘ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران