يادى كنيم از پشت صحنه سريال در حاشيه كه خودش سريالى جدا گانه بود ... به همراه مهران جان ِمديرى و جواد جان ِرضويان پ ن : هميشه بخنديد ... و كيف كنيدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران