علی اوجی آذر بانو تولدتون مبارك 
به داشتن همچين خواهرى افتخار مى كنم 
خواهرى كه هميشه برايم خواهرى كرده و در شادى و غم من رو تنها رها نكرده ...در روز تولدتون سرشارم از احترام به شما ....
مى دونم كه غم از دست دادن على جان انقدر براتون سنگين و سخت و جان سوز بوده كه هنوز كمرتون راست نشده ...ولى تولدتون مباركه چون شما به ما ياد داديد كه چگونه مى توان عشق ورزيد ...
عشق شما به على جانِ معلم درس بود ، درس زندگى ...
جاى على جان خالى تولدتون مبارك آذر بانو 🙏🏻
عكس از كوروش جوان class=
آذر بانو تولدتون مبارك به داشتن همچين خواهرى افتخار مى كنم خواهرى كه هميشه برايم خواهرى كرده و در شادى و غم من رو تنها رها نكرده ...در روز تولدتون سرشارم از احترام به شما .... مى دونم كه غم از دست دادن على جان انقدر براتون سنگين و سخت و جان سوز بوده كه هنوز كمرتون راست نشده ...ولى تولدتون مباركه چون شما به ما ياد داديد كه چگونه مى توان عشق ورزيد ... عشق شما به على جانِ معلم درس بود ، درس زندگى ... جاى على جان خالى تولدتون مبارك آذر بانو 🙏🏻 عكس از كوروش جوانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران