كنسرت ١ دى برج ميلاد تهران خريد بليط : www.iranconcert.com اين كنسرت تمديد شد تا دوباره خاطره بسازيم اسپانسرها @maya_garden_complex @novincharm @tapsongapp پ ن : rezayazdanioriginal@ : طبق نظر سنجى كه براى كنسرت ١ دى تهران انجام شد ترانه هاى... تيك اف، ادامه بده ،فقط يكمى چاى ،راديو، سيگار پشت سيگار،سلول شخصى،عشق ١٥ سالگى، كافه نادرى،حرفهاى بى مخاطب،برزخ، اهنگ قديمى،هذيون،بلاتكليف،تونل كندوان،دارن پايتختو عوض ميكنن، دچار، دام دگر نهاده ام،آتش بس، دستاى تو كجاست،درهم،اى كاش عشق را زبان سخن بود،، طهران تهران و خليج فارس اجرا خواهد شد... پ ن ٢ :اجراى همه اين ترانه ها مستلزم حضور به موقع شما در سالن ميباشد... پ ن ٣ : واويلا چه خبرهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران