ترلان پروانه .
اگر براى ابد 
هواى ديدن تو
نيوفتد از سر من 
چه كنم؟ .
#سيناسرلك 
#ترلان_پروانه class=
. اگر براى ابد هواى ديدن تو نيوفتد از سر من چه كنم؟ . #سيناسرلك #ترلان_پروانهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران