ترلان پروانه .
من 
تمامت کرده ام!
بیچاره کسی که
میخواهد با تو
شروع کند. . .

#افشین_یداللهی
#ترلان_پروانه class=
. من تمامت کرده ام! بیچاره کسی که میخواهد با تو شروع کند. . . #افشین_یداللهی #ترلان_پروانهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران