ترلان پروانه .
حالت چقدر خوب مى شود
يكى پيدا شود
جنسش خالص باشد
بگويد هستم
از آن بودنهايى 
كه هيچ وقت تمام نمى شود
بزرگترين لذت دنياست
كسى كه دوست داشتن را
در كنار ماندن بلد باشد
.
.
#ترلان_پروانه  #selfietime😎 class=
. حالت چقدر خوب مى شود يكى پيدا شود جنسش خالص باشد بگويد هستم از آن بودنهايى كه هيچ وقت تمام نمى شود بزرگترين لذت دنياست كسى كه دوست داشتن را در كنار ماندن بلد باشد . . #ترلان_پروانه #selfietime😎ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران