ترلان پروانه به جای اینکه ؛

کفشتو با لباست ست کنی ؛

حرفتو با عملت ست کن …
.
.
#ترلان_پروانه class=
به جای اینکه ؛ کفشتو با لباست ست کنی ؛ حرفتو با عملت ست کن … . . #ترلان_پروانهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران