محسن افشانی No describtion...
چيزى واسه گفتن ندارم
كامنت ها رو ميخونم
ببخشيد كه نميتونم تك تك جواب بدم
از محبت خيلى از دوستان ممنونم
ولى به جان مادرم غصه ميخورم ميبينم بعضيا چه بى رحمانه منو قضاوت ميكنن
وقتى حتى ذره اى از زندگى منو نميدونن
و حتى به خودشون احترام نميذارن و فقط بد و بيراه ميگن
يه سؤال!!!
آيا تهمت و افترا گناه نيست؟
#mohsenafshani #actor #iranianactor #artist #iranianartist #Iran #Lebanon #love #sad #sorrow #unhappy #tripgram #travel #trip class=
No describtion... چيزى واسه گفتن ندارم كامنت ها رو ميخونم ببخشيد كه نميتونم تك تك جواب بدم از محبت خيلى از دوستان ممنونم ولى به جان مادرم غصه ميخورم ميبينم بعضيا چه بى رحمانه منو قضاوت ميكنن وقتى حتى ذره اى از زندگى منو نميدونن و حتى به خودشون احترام نميذارن و فقط بد و بيراه ميگن يه سؤال!!! آيا تهمت و افترا گناه نيست؟ #mohsenafshani #actor #iranianactor #artist #iranianartist #Iran #Lebanon #love #sad #sorrow #unhappy #tripgram #travel #tripثبت دیدگاه شما