. جادوی موسیقی و در کل هنر رو در این دیدم که مرزی برای نژاد، رنگ و مليت نميشناسه و خیلی راحت به قلب همه نفوذ میکنه.. که مرد و زن، خردسال و کهنسال، سفید و سیاه، فقیر و غنی رو کنار هم قرار میده... قلبا معتقدم که همه محترمند، و همگی یکجا به هم وصل خواهیم شد.. از هر قوم و نژاد و مذهبی که باشیم.. مسلمان، مسیحی، كليمى، زرتشتی... همه انسانیم و ارزشمند، زندگی در صلح و آرامش حق همه ماست.. اعیادی که در پیش هست رو به پیروان همه ادیان آسمانی تبریک میگم. ready for tonight right here in #sanjose #sanfrancisco #mohsenyeganehثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران