عارف لرستانی سلام برادرغواصم برادر دست بسته برادر زنده بگورم نمیدانم در روز شوم درآن ثانیه نحس درآن روزی که انگار خداهم نبود وقتی روی تن نازنینت وروی صورت قشنگت نامردان خاک میپاشیدند به چه چیز فکرمی کردی به پدر به مادر به همسروفرزند یا به وطن نمیدانم اما یک چیز را خوب میدانم که این روزها من فقط به تو فکر میکنم وبه اینکه چقدر از کشور عراق و مردم عراق متنفرم ،کینه ی تورا  نسبت به نامردان تا ابد در دل نگه خواهم داشت class=
سلام برادرغواصم برادر دست بسته برادر زنده بگورم نمیدانم در روز شوم درآن ثانیه نحس درآن روزی که انگار خداهم نبود وقتی روی تن نازنینت وروی صورت قشنگت نامردان خاک میپاشیدند به چه چیز فکرمی کردی به پدر به مادر به همسروفرزند یا به وطن نمیدانم اما یک چیز را خوب میدانم که این روزها من فقط به تو فکر میکنم وبه اینکه چقدر از کشور عراق و مردم عراق متنفرم ،کینه ی تورا نسبت به نامردان تا ابد در دل نگه خواهم داشتثبت دیدگاه شما