احسان خواجه امیری خدا رو شکر میکنم تا این لحظه به لطف محبت شما تونستم انتخاب های خوبی داشته باشم و به این نقطه برسم قطعا این جایگاهی که بهم دادین آرزوی خیلی ها هست انشالا بتونم این عشقی که بهم دادین و بهتون برگردونم 
تو این سالها تمام تلاشم این‌بوده که کاری در شان شما تولید کنم امشب وقتی دیدم تمام هنرمندانی که همکارم بودن در تولید سه البوم آخرم همشون جایزه بهترین گرفتن افتخار کردم که تلاشم نتیجه داده خدا رو شکر میکنم سپاس بابت همه چی class=
خدا رو شکر میکنم تا این لحظه به لطف محبت شما تونستم انتخاب های خوبی داشته باشم و به این نقطه برسم قطعا این جایگاهی که بهم دادین آرزوی خیلی ها هست انشالا بتونم این عشقی که بهم دادین و بهتون برگردونم تو این سالها تمام تلاشم این‌بوده که کاری در شان شما تولید کنم امشب وقتی دیدم تمام هنرمندانی که همکارم بودن در تولید سه البوم آخرم همشون جایزه بهترین گرفتن افتخار کردم که تلاشم نتیجه داده خدا رو شکر میکنم سپاس بابت همه چیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران