آرام جعفری هر شب ساعت ٨:٣٠ كلانتر ٣.اين عكس براى اپيزود دوستان هست كه ٢قسمتش پخش شده.به ياد آن ايام.در كنار دوستاى گلم پويا امينى،سميرا حسينى،محسن افشانى و پرهام امينى.... class=
هر شب ساعت ٨:٣٠ كلانتر ٣.اين عكس براى اپيزود دوستان هست كه ٢قسمتش پخش شده.به ياد آن ايام.در كنار دوستاى گلم پويا امينى،سميرا حسينى،محسن افشانى و پرهام امينى....ثبت دیدگاه شما