شقایق فراهانی «امید که در انتهای‌ عمر

شاکر باشم‌

کج‌ْراهی‌ها و نابلدی‌های‌ حیاتم‌ را

کورمال‌ رفتن‌ها و

دگرگون‌ شدن‌ها…

امید که‌ در انتهای‌ عمر

شاکر باشم‌

کسانی‌ را که‌ یاورم‌ بودند در زند‌گی‌! همراهان‌ و دشمنانم‌، در انتها

می‌باید خوشنود باشند!

این‌ سفرِ هیجان‌انگیز،

می‌باید در آشتی‌ پایان‌ گیرد!»(مارگوت بیکل) class=
«امید که در انتهای‌ عمر شاکر باشم‌ کج‌ْراهی‌ها و نابلدی‌های‌ حیاتم‌ را کورمال‌ رفتن‌ها و دگرگون‌ شدن‌ها… امید که‌ در انتهای‌ عمر شاکر باشم‌ کسانی‌ را که‌ یاورم‌ بودند در زند‌گی‌! همراهان‌ و دشمنانم‌، در انتها می‌باید خوشنود باشند! این‌ سفرِ هیجان‌انگیز، می‌باید در آشتی‌ پایان‌ گیرد!»(مارگوت بیکل)ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران