امیر مهدی ژوله .
مرداي ايراني در تايلند Vs مرداي تايلندي در ايران .
.
.
هشتگ غم چشمان تو رسوا بكند اين دل را
هشتگ ليدي بوي
هشتگ كمدي همان تراژدي است class=
. مرداي ايراني در تايلند Vs مرداي تايلندي در ايران . . . هشتگ غم چشمان تو رسوا بكند اين دل را هشتگ ليدي بوي هشتگ كمدي همان تراژدي استثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران