مهدی ماهانی #mehdimahani #mehdimahanifans #iranianactor #iranianartist "آرامش"

محصول تفکر نیست !

آرامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند... "لحظه هایتان آرام رفقاى ارزشى و مهربون من "

من كه هميشه به دنيا و مسائلش لبخند مى زنم و بعضى مواقع حتى مى خندم ، چون هر جا كه خنده و انرژى مثبت باشه ، زندگى جاريست ...جايى هم كه زندگى جاريست ، حضوره خدا رو بيش از بيش مى شه لمس كرد... پس روزهاى زندگيتون پُر از خنده و انرژى مثبت 
نيمه شب دوشنبه ،ساعت ٣/١٥ دقيقه بامداد ،  مورخ ٩٤/٠٣/١٨...يا حق

عكس از مجيد جوانى عزيز@majidjavani00
گريم از محمود پور محمود @mpm_club class=
#mehdimahani #mehdimahanifans #iranianactor #iranianartist "آرامش" محصول تفکر نیست ! آرامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند... "لحظه هایتان آرام رفقاى ارزشى و مهربون من " من كه هميشه به دنيا و مسائلش لبخند مى زنم و بعضى مواقع حتى مى خندم ، چون هر جا كه خنده و انرژى مثبت باشه ، زندگى جاريست ...جايى هم كه زندگى جاريست ، حضوره خدا رو بيش از بيش مى شه لمس كرد... پس روزهاى زندگيتون پُر از خنده و انرژى مثبت نيمه شب دوشنبه ،ساعت ٣/١٥ دقيقه بامداد ، مورخ ٩٤/٠٣/١٨...يا حق عكس از مجيد جوانى عزيز@majidjavani00 گريم از محمود پور محمود @mpm_clubثبت دیدگاه شما