. اين فرق بين كارلوس كيروش و منه. فرق بين يه مرد بزرگ با تفكرات بزرگ با مني كه دنبال جوك ساختن از همگروههامون بودم و مني كه رفتم صفحه شكيرا كه به شوهرش پيكه فحش بدم كه تو تيم اسپانيا بازي ميكنه كه همگروه ماست. . پانوشت:حالا نياييد اعتراض كنيد كه تو غلط ميكني به ژوله توهين ميكني،همه ژوله ها مثل هم نيستن.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران