اندیشه فولادوند سلام رفقا
با عرض پوزش از تاخیر در بازگشایی مطالبی که علیه اینجانب توسط تهیه کننده نمایش "ایرلند نباید جای بدی هم باشه"انتشار یافته است باید عرض کنم اینجانب به اینترنت دسترسی نداشتم و امروز به تفصیل در این خصوص با خبرگزاریهای ایسنا،مهر و روزنامه ی اعتماد در میان گذاشته ام .بنده در طول تمرین تا زمان بازبینی با این گروه همکاری داشته ام که اثر به درستی و انصاف به دلیل سطح نازل کیفی در بازبینی  رد شد  که البته از این بابت خرسند هستم که خداوند یاری ام کرد که شرمنده ی شما و ادبیات نمایشی و ساحت نمایش نگردم زیرا که کیفیت کار چیزی شبیه کابوس بود.پس از قطع همکاری اینجانب با این گروه ، تهیه کننده و کارگردان اثر هرگونه تلاشی ازجمله جنجالهای مطبوعاتی که گویا برای پیکره ی نحیفشان جانی تازه است سعی در اغتشاش افکار داشته اند.این بازیهای کودکانه برای اینجانب جذابیتی ندارد و از این لحظه به بعد وکیلم مزاحمتهای ایشان را پیگیری خواهد کرد.شرح کامل ماجرا و جزییات وقایع را در خبرگزاریهای یاد شده و روزنامه ی اعتماد چاپ فردا با شما در میان گذاشتم .خداوند همه را به راه راست هدایت کندو دور از دغل و کثیفیهای رایج روح در پناه خود حفظ کند.
با سپاس class=
سلام رفقا با عرض پوزش از تاخیر در بازگشایی مطالبی که علیه اینجانب توسط تهیه کننده نمایش "ایرلند نباید جای بدی هم باشه"انتشار یافته است باید عرض کنم اینجانب به اینترنت دسترسی نداشتم و امروز به تفصیل در این خصوص با خبرگزاریهای ایسنا،مهر و روزنامه ی اعتماد در میان گذاشته ام .بنده در طول تمرین تا زمان بازبینی با این گروه همکاری داشته ام که اثر به درستی و انصاف به دلیل سطح نازل کیفی در بازبینی رد شد که البته از این بابت خرسند هستم که خداوند یاری ام کرد که شرمنده ی شما و ادبیات نمایشی و ساحت نمایش نگردم زیرا که کیفیت کار چیزی شبیه کابوس بود.پس از قطع همکاری اینجانب با این گروه ، تهیه کننده و کارگردان اثر هرگونه تلاشی ازجمله جنجالهای مطبوعاتی که گویا برای پیکره ی نحیفشان جانی تازه است سعی در اغتشاش افکار داشته اند.این بازیهای کودکانه برای اینجانب جذابیتی ندارد و از این لحظه به بعد وکیلم مزاحمتهای ایشان را پیگیری خواهد کرد.شرح کامل ماجرا و جزییات وقایع را در خبرگزاریهای یاد شده و روزنامه ی اعتماد چاپ فردا با شما در میان گذاشتم .خداوند همه را به راه راست هدایت کندو دور از دغل و کثیفیهای رایج روح در پناه خود حفظ کند. با سپاسثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران