بهنوش بختیاری یادمه زمان افتتاحیه شعبه پاندورا درمشهدجشن کوچکی در گلستان علی داشتیم که باعث خوشحالی همه شد..انشاءالله سه شنبه نوزدهم خرداد ساعت چهار بعداز ظهر به همراه گروه پاندورا ومادر عزیزم درمرکز خیریه شکوفه های شهر اردبیل جمع میشیم..از خیرین محترم اردبیل..ومردم نازنین دعوت میکنم که با تشریف فرماییشون دل همه مارو شاد کنن..میدونم که اردبیلیا مردمان سخت مهربانی هستند..به امید دیدار..یاعلی.🌹 class=
یادمه زمان افتتاحیه شعبه پاندورا درمشهدجشن کوچکی در گلستان علی داشتیم که باعث خوشحالی همه شد..انشاءالله سه شنبه نوزدهم خرداد ساعت چهار بعداز ظهر به همراه گروه پاندورا ومادر عزیزم درمرکز خیریه شکوفه های شهر اردبیل جمع میشیم..از خیرین محترم اردبیل..ومردم نازنین دعوت میکنم که با تشریف فرماییشون دل همه مارو شاد کنن..میدونم که اردبیلیا مردمان سخت مهربانی هستند..به امید دیدار..یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما