بهنوش طباطبایی .
مادرم!!!
تنها اميدم  به دعايى ست كه از عمق سكوت تو مى گذرد
نگاهم كن...
ديگر بزرگ شدم...
ديگر مى دانم...
كه...
حق با سكوت است... class=
. مادرم!!! تنها اميدم به دعايى ست كه از عمق سكوت تو مى گذرد نگاهم كن... ديگر بزرگ شدم... ديگر مى دانم... كه... حق با سكوت است...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران