مهناز افشار سلام 
بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني درونشان اينقدر زياده كه باعث حسادت ميشوند ، صابر ابر از همان بعضي هاست ... همكار و رفيق عزيزم تولدت هزاران بار مبارك ... چقدر خوبه كه سينما انسان درجه يك و بازيگر خوبي چون تو داره ... برايت سلامتي و محافظت خداوند را آرزو ميكنم 💜💙🙏🌹
پي نوشت : ماه عجيبي است خرداد .... والبته عزيزان و رفيق هاي ديگري هم تولدشان مبارك ... بانوان هانيه توسلي عزيز و كمند اميرسليماني عزيز بهترينها باشه براتون الهي 💜💙💚🌹🙏 class=
سلام بعضي ها اندازه انسانيت واخلاق و مهرباني درونشان اينقدر زياده كه باعث حسادت ميشوند ، صابر ابر از همان بعضي هاست ... همكار و رفيق عزيزم تولدت هزاران بار مبارك ... چقدر خوبه كه سينما انسان درجه يك و بازيگر خوبي چون تو داره ... برايت سلامتي و محافظت خداوند را آرزو ميكنم 💜💙🙏🌹 پي نوشت : ماه عجيبي است خرداد .... والبته عزيزان و رفيق هاي ديگري هم تولدشان مبارك ... بانوان هانيه توسلي عزيز و كمند اميرسليماني عزيز بهترينها باشه براتون الهي 💜💙💚🌹🙏ثبت دیدگاه شما