نسرین مقانلو 👍👌💓😄⚘🇮🇷📽🎬🎥
قرار نیست دنیامون رو بزرگ کنیم
که توش گم بشیم
تو همون دنیایی که هستیم
آدم بزرگی باشیم...!!!!
.👍👌😄💓⚘🇮🇷
#نسرین_مقانلو #بازیگر #تئاتر #سینما #تلویزیون .
#nasrinmoghanloo #acters #actress #cinema #television #tv #art class=
👍👌💓😄⚘🇮🇷📽🎬🎥 قرار نیست دنیامون رو بزرگ کنیم که توش گم بشیم تو همون دنیایی که هستیم آدم بزرگی باشیم...!!!! .👍👌😄💓⚘🇮🇷 #نسرین_مقانلو #بازیگر #تئاتر #سینما #تلویزیون . #nasrinmoghanloo #acters #actress #cinema #television #tv #artثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران