نسرین مقانلو 👌👍🙏🤔😏 يک وقت هايى بايد خودت را به بيخيالى بزن
بيخيال تمام آدم هايى كه دوستت ندارند
بيخيال تمام كارهايى كه مى خواستى بشود ولى نشد
بيخيال تمام ركب هايى كه خوردى
بيخيال هر كس كه امروز وارد زندگيت شد و فردا رفت
بيخيال تلاش هاى بى نتيجه ات
دوست داشتن هاى بى ثمرات
وقتى كسى دوستت ندارد اصرار نكن
وقتى كسى برايت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه هايش جا نده
وقتى كسى نمى خواهد تو را ببيند پا پيچش نشو
زندگى همين است...
شايد تو براى همه وقت بگذارى ولى قرار نيست همه دوستت داشته باشند و برايت وقت داشته باشند
شايد بهانه هايشان براى فرار تو را قانع نكند
ولى به قول بكت:
" گاهى فقط بايد لبخند بزنى و رد شوى بگذار فكر كنند نفهميدى." #نسرین_مقانلو#بازیگر#سینما#تلویزیون#تئاتر
.
#nasrin mogjanloo#cinema class=
👌👍🙏🤔😏 يک وقت هايى بايد خودت را به بيخيالى بزن بيخيال تمام آدم هايى كه دوستت ندارند بيخيال تمام كارهايى كه مى خواستى بشود ولى نشد بيخيال تمام ركب هايى كه خوردى بيخيال هر كس كه امروز وارد زندگيت شد و فردا رفت بيخيال تلاش هاى بى نتيجه ات دوست داشتن هاى بى ثمرات وقتى كسى دوستت ندارد اصرار نكن وقتى كسى برايت وقت ندارد خودت را به زور در برنامه هايش جا نده وقتى كسى نمى خواهد تو را ببيند پا پيچش نشو زندگى همين است... شايد تو براى همه وقت بگذارى ولى قرار نيست همه دوستت داشته باشند و برايت وقت داشته باشند شايد بهانه هايشان براى فرار تو را قانع نكند ولى به قول بكت: " گاهى فقط بايد لبخند بزنى و رد شوى بگذار فكر كنند نفهميدى." #نسرین_مقانلو#بازیگر#سینما#تلویزیون#تئاتر . #nasrin mogjanloo#cinemaثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران