مهراوه شریفی نیا 🌹...
ديدن چنين تصويرى 
در پارك نهج البلاغه 
به آدم مى فهمونه كه
هيچ انسانِ عاقلى 
ساعت ١١ ظهر 
تو اين گرما 
نمى ره پياده روى!
مگه اينكه بخواد خودش رو شكنجه بده 
و به نظرش گرمازدگى اتفاق لذت بخشى باشه!!!ا class=
🌹... ديدن چنين تصويرى در پارك نهج البلاغه به آدم مى فهمونه كه هيچ انسانِ عاقلى ساعت ١١ ظهر تو اين گرما نمى ره پياده روى! مگه اينكه بخواد خودش رو شكنجه بده و به نظرش گرمازدگى اتفاق لذت بخشى باشه!!!اثبت دیدگاه شما