پریناز ایزدیار #Repost @bonyad_nader (@get_repost)
・・・
پدر بيماران نادر ايران 🖤
چهل روز بدون شما گذشت 
و در غم فقدانتان به سوگ خواهيم نشست.....
مراسمات  تهران 
روز سه شنبه تاريخ ٩٦/٩/١٤  ساعت ١٥:٣٠ الي ١٧ مسجد الرضا خيابان خرمشهر ، خيابان عشقيار 
و
 مازندران
روز جمعه تاريخ ٩٦/٩/١٧ ساعت ١٠ الي ١٣ 
بهنمير حسينه بالا محله ( تكيه ) بصرف ناهار class=
#Repost @bonyad_nader (@get_repost) ・・・ پدر بيماران نادر ايران 🖤 چهل روز بدون شما گذشت و در غم فقدانتان به سوگ خواهيم نشست..... مراسمات تهران روز سه شنبه تاريخ ٩٦/٩/١٤ ساعت ١٥:٣٠ الي ١٧ مسجد الرضا خيابان خرمشهر ، خيابان عشقيار و مازندران روز جمعه تاريخ ٩٦/٩/١٧ ساعت ١٠ الي ١٣ بهنمير حسينه بالا محله ( تكيه ) بصرف ناهارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران