پریناز ایزدیار فصل سرما شروع شده و این کوچولوها به ماشین ها پناه میارن🚘🚙❄️🌨 قبل از روشن کردن ماشین چند ضربه به ماشین بزنید که اگه خواب بودن بیدار بشن و خدایی نکرده آسیبی نبینن.

#باحیوانات_مهربان_باشیم class=
فصل سرما شروع شده و این کوچولوها به ماشین ها پناه میارن🚘🚙❄️🌨 قبل از روشن کردن ماشین چند ضربه به ماشین بزنید که اگه خواب بودن بیدار بشن و خدایی نکرده آسیبی نبینن. #باحیوانات_مهربان_باشیم



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران