هومن سیدی موزه سرگئی پاراجانف ( Sergei Parajanov Museum)
 ادای احترام به سرگئی پاراجانف.
((رنگ انار))((سایه های اجداد گم شده))
با بابک حمیدیان و مینا ساداتی نازنین class=
موزه سرگئی پاراجانف ( Sergei Parajanov Museum) ادای احترام به سرگئی پاراجانف. ((رنگ انار))((سایه های اجداد گم شده)) با بابک حمیدیان و مینا ساداتی نازنینثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران