صابر ابر اول از همه سلام 
كاش صد بار به دنيا ميومدم و اين همه كيف مي كردم از بودنتون.
 يك دنيا ازتون ممنونم ، خداروشكر مي كنم كه هستين و در كنارتون به روزهاي پيش رو فكر مي كنم ، براي تمام محبت هاتون ممنون.
قبلا هم گفتم كه تمام كامنت ها رو ميخونم و بابت پاسخ ندادن باز هم عذر ميخوام.
واقعانشدنيه! باور كنين...
دوستتون دارم و اميدوارم روزهاي ي پر از برآورده شده براتون پيش بياد، آرزوهايي كه منتظرن تا واقعيت بشن.
اينجا تنها صفحه مجازي من هست و فقط و فقط از اينجا با شما هستم.
كاشكي جاي من بوديد تا مي فهميدين كه چي مي گم ...
خوشبختي بودن كسانيست كه شايد كم يا اصلا نميشناسي، محبت ، خودِ خوشبختيست كه جورِ ديگري لباس پوشيده. class=
اول از همه سلام كاش صد بار به دنيا ميومدم و اين همه كيف مي كردم از بودنتون. يك دنيا ازتون ممنونم ، خداروشكر مي كنم كه هستين و در كنارتون به روزهاي پيش رو فكر مي كنم ، براي تمام محبت هاتون ممنون. قبلا هم گفتم كه تمام كامنت ها رو ميخونم و بابت پاسخ ندادن باز هم عذر ميخوام. واقعانشدنيه! باور كنين... دوستتون دارم و اميدوارم روزهاي ي پر از برآورده شده براتون پيش بياد، آرزوهايي كه منتظرن تا واقعيت بشن. اينجا تنها صفحه مجازي من هست و فقط و فقط از اينجا با شما هستم. كاشكي جاي من بوديد تا مي فهميدين كه چي مي گم ... خوشبختي بودن كسانيست كه شايد كم يا اصلا نميشناسي، محبت ، خودِ خوشبختيست كه جورِ ديگري لباس پوشيده.ثبت دیدگاه شما