سیروان خسروی شايد براى شما تكرارى شده باشه ، ولى هر بار براى من هيجانش بيشتر هم ميشه.
فردا شب آمُليهاى عزيز و آخر هفته هم دوستان تهرانى رو ميبينم. 
دوستون دارم ❤️
Photo by @ali_majlesi
#sirvankhosravi #sirvan #soldout class=
شايد براى شما تكرارى شده باشه ، ولى هر بار براى من هيجانش بيشتر هم ميشه. فردا شب آمُليهاى عزيز و آخر هفته هم دوستان تهرانى رو ميبينم. دوستون دارم ❤️ Photo by @ali_majlesi #sirvankhosravi #sirvan #soldoutثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران