نفیسه روشن #InstaSize
عكس يكي از١٧٥ شهيد با دستان بسته...
سكوت ميكنم و هيچي نميتونم بگم...
روحتون شاد كه جانتان را فداي بزرگترين ناموستون
وطن كرديد...😢😢😢😢😢😢😢😢 class=
#InstaSize عكس يكي از١٧٥ شهيد با دستان بسته... سكوت ميكنم و هيچي نميتونم بگم... روحتون شاد كه جانتان را فداي بزرگترين ناموستون وطن كرديد...😢😢😢😢😢😢😢😢ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران