داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
میونه اینهمه کوچه که بهم پیوسته
کوچه قدیمی ما کوچه بن بسته...
#داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#کوچه class=
#dariushfarziaee#amoopoorang میونه اینهمه کوچه که بهم پیوسته کوچه قدیمی ما کوچه بن بسته... #داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#کوچهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران