داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopurang 
نگران 
جای خالیت نباش
همچون نقطه چین های یک جمله پر خواهد شد :
 یک روز با من و تو
یک روز با او و ایشان🤔🤔🤔 پی نوشت :
برداشت ازاد 😊😊😊
@mohsen_sharifian class=
#dariushfarziaee#amoopurang نگران جای خالیت نباش همچون نقطه چین های یک جمله پر خواهد شد : یک روز با من و تو یک روز با او و ایشان🤔🤔🤔 پی نوشت : برداشت ازاد 😊😊😊 @mohsen_sharifianثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران