مهدی پاکدل يكشنبه مراسم رونمايى آلبوم" در انعكاس كوچه هاى خيس" در مجتمع تجارى پالاديوم زعفرانيه از ساعت ١٨ برگزار ميشود. آهنگساز: جواد بيگلرزاده، شعر: حسن جنت مكان، خوانش اشعار: مهدى پاكدل class=
يكشنبه مراسم رونمايى آلبوم" در انعكاس كوچه هاى خيس" در مجتمع تجارى پالاديوم زعفرانيه از ساعت ١٨ برگزار ميشود. آهنگساز: جواد بيگلرزاده، شعر: حسن جنت مكان، خوانش اشعار: مهدى پاكدلثبت دیدگاه شما