بهنوش بختیاری افتتاح شعبه پاندورا در شهر اردبیل..دست مردم مودب و سختکوش و مهربان اردبیل رو به گرمی میفشارم..و سپاسگزارم از استقبال گرمتون..همچنین از اقای نادری عزیز مدیر شعبه اردبیل به خاطر لطف زیادشون به من و مادرم..مفتخرم که از برند ایرانی حمایت میکنم وسرتاپا ایرانی پوش شدم..@pandoraleather. ...@pandoraleather @pandoraleather عکس های پاندورا همه از احسان شیشه گر عزیز و کوشا و خوش ذوق..با ارزوی موفقیت ودرخشش برای ایشون و همه پرسنل پاندورا یاعلی.🌹 class=
افتتاح شعبه پاندورا در شهر اردبیل..دست مردم مودب و سختکوش و مهربان اردبیل رو به گرمی میفشارم..و سپاسگزارم از استقبال گرمتون..همچنین از اقای نادری عزیز مدیر شعبه اردبیل به خاطر لطف زیادشون به من و مادرم..مفتخرم که از برند ایرانی حمایت میکنم وسرتاپا ایرانی پوش شدم..@pandoraleather. ...@pandoraleather @pandoraleather عکس های پاندورا همه از احسان شیشه گر عزیز و کوشا و خوش ذوق..با ارزوی موفقیت ودرخشش برای ایشون و همه پرسنل پاندورا یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما