مهناز افشار سلام 
يك دنيا از همه شما ممنونم  همه احساس خوب و عالي كه الان دارم مال شماست و بخاطر شماست 🌹پيدا كردن واژه حسي قوي براي ابراز خوشحالي و شكرگزاري كمي سخته ، واژه هايي كه بتونه حق مطلب را ادا كنه .... همين بس كه بدونين از خواندن نوشته هاي پر مهر شما بيش از گذشته باليدم و افتخار كردم و خدارو شكر براي داشتن شما خوبان 🙏🌹💜💚💙 ٣٨ سالگي ام را با خانواده ام و در كنار شما شروع كردم ...و اين شمع را به نيت  اول  سلامتي همه و بعد ارزوهاي خوب براي همه فوت كردم 🎊🎉💜💙💚😍 class=
سلام يك دنيا از همه شما ممنونم همه احساس خوب و عالي كه الان دارم مال شماست و بخاطر شماست 🌹پيدا كردن واژه حسي قوي براي ابراز خوشحالي و شكرگزاري كمي سخته ، واژه هايي كه بتونه حق مطلب را ادا كنه .... همين بس كه بدونين از خواندن نوشته هاي پر مهر شما بيش از گذشته باليدم و افتخار كردم و خدارو شكر براي داشتن شما خوبان 🙏🌹💜💚💙 ٣٨ سالگي ام را با خانواده ام و در كنار شما شروع كردم ...و اين شمع را به نيت اول سلامتي همه و بعد ارزوهاي خوب براي همه فوت كردم 🎊🎉💜💙💚😍ثبت دیدگاه شما