بهاره رهنما روز جهانی حقوق بشر مبارک،اگرچه همه چیز قبل از جهانی شدن از خونه کوچک خود ما شروع میشه و قبل از اون از درون قلب و وجود مان ،احترام بخود ،احترام به هم‌نوع میاره!  پی نوشت: ‏میخواین بعنوان یک خانم بهتون احترام گذاشته بشه و حقوقتون پایمال نشه؟لطفا هیچ چیز را بهانه نکنید تا بامردی که متاهل است واردرابطه شین.حتی اگه اون مردکثیف ترین مردعالم باشه و زندگیش هم گند،شما به یک قانون احترام بگذارید:قانون زن بودن! 📌این مسئله ربطی به زندگی شخصی من نداره اما بعنوان یک فعال حقوق زنان در این دوازده سال کار در این حیطه به این نتیجه رسیدم حقوق ما خانم ها اغلب قبل از مردان نوسط خود زنان پایمال میشه و ای کاش که  اینطور نباشه!  پی نوشت دو: این بهانه که نمیدونستم زن داره رو هیچکس باور نمیکنه حتی خودتون نو خلوتتون !
‏⁧‫#احترام_متقابل #حقوق_بشر #حقوق_زن #کارما class=
روز جهانی حقوق بشر مبارک،اگرچه همه چیز قبل از جهانی شدن از خونه کوچک خود ما شروع میشه و قبل از اون از درون قلب و وجود مان ،احترام بخود ،احترام به هم‌نوع میاره! پی نوشت: ‏میخواین بعنوان یک خانم بهتون احترام گذاشته بشه و حقوقتون پایمال نشه؟لطفا هیچ چیز را بهانه نکنید تا بامردی که متاهل است واردرابطه شین.حتی اگه اون مردکثیف ترین مردعالم باشه و زندگیش هم گند،شما به یک قانون احترام بگذارید:قانون زن بودن! 📌این مسئله ربطی به زندگی شخصی من نداره اما بعنوان یک فعال حقوق زنان در این دوازده سال کار در این حیطه به این نتیجه رسیدم حقوق ما خانم ها اغلب قبل از مردان نوسط خود زنان پایمال میشه و ای کاش که اینطور نباشه! پی نوشت دو: این بهانه که نمیدونستم زن داره رو هیچکس باور نمیکنه حتی خودتون نو خلوتتون ! ‏⁧‫#احترام_متقابل #حقوق_بشر #حقوق_زن #کارماثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران