بهاره رهنما روز دانشجو با کمی تاخیر مبارک، بهترین لحظه های عمرم رو تو این چند سال تدریس دانشگاه و کلاس هایم با شماها داشتم و از شما اموختم دوستتان دارم و امیدوارم بر قله های افتخار ببینمتان و با افتخار بگویم این جوان بی نظیر روزی شاگرد من بود🙏🏻#دانشجو#تبریک#استاد#افتخار class=
روز دانشجو با کمی تاخیر مبارک، بهترین لحظه های عمرم رو تو این چند سال تدریس دانشگاه و کلاس هایم با شماها داشتم و از شما اموختم دوستتان دارم و امیدوارم بر قله های افتخار ببینمتان و با افتخار بگویم این جوان بی نظیر روزی شاگرد من بود🙏🏻#دانشجو#تبریک#استاد#افتخارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران