بهاره رهنما همراهی و پیوند هنرهای زیبا و طراحی لباس

اینبار استاد ناصر پلنگی آثار نقاشی کلاژ خود را با عنوان خاطره های قومی در گالری آریانا به از 24 آذر ماه تا3 دیماه به مدت ده روز به نمایش عموم خواهد گذاشت. در این نمایشگاه برند بهنود با ابتکاری بینظر با الهام از آثار ناصر پلنگی و با بهره گیری ازصنعت دوخت و صنایع دستی و تکنولوژی چاپ در کشور ایتالیا بعداز ماه ها تلاش موفق شد تا اثری شگفت وبینظیر را خلق نماید و در طراحی لباس مردانه ایران آغاز گر مسیری معاصر باشد.

درطراحی و اجرای این کت شاهد خاطره های تاریخی و قومی زنان و مردان دوران مشروطه و قاجار در تاریخ ایران زمین هستیم که در آستر و دکمه توسط دکتر بهنود جواهر پور جلوه ای مضاعف یافته است.

آثاری که در طراحی لباس بکار گرفته شده است حاصل سالها تلاش استاد ناصر پلنگی در عرصه هنرهای تجسمی است و از مجموعه خاطره های قومی که درسالهای 2000 -2017انتخاب
 گردیده اند.
از این مجموعه تعدادی اثر در کلکسیون موزه بریتانیا نگهداری میشود.
گالری آریانا class=
همراهی و پیوند هنرهای زیبا و طراحی لباس اینبار استاد ناصر پلنگی آثار نقاشی کلاژ خود را با عنوان خاطره های قومی در گالری آریانا به از 24 آذر ماه تا3 دیماه به مدت ده روز به نمایش عموم خواهد گذاشت. در این نمایشگاه برند بهنود با ابتکاری بینظر با الهام از آثار ناصر پلنگی و با بهره گیری ازصنعت دوخت و صنایع دستی و تکنولوژی چاپ در کشور ایتالیا بعداز ماه ها تلاش موفق شد تا اثری شگفت وبینظیر را خلق نماید و در طراحی لباس مردانه ایران آغاز گر مسیری معاصر باشد. درطراحی و اجرای این کت شاهد خاطره های تاریخی و قومی زنان و مردان دوران مشروطه و قاجار در تاریخ ایران زمین هستیم که در آستر و دکمه توسط دکتر بهنود جواهر پور جلوه ای مضاعف یافته است. آثاری که در طراحی لباس بکار گرفته شده است حاصل سالها تلاش استاد ناصر پلنگی در عرصه هنرهای تجسمی است و از مجموعه خاطره های قومی که درسالهای 2000 -2017انتخاب گردیده اند. از این مجموعه تعدادی اثر در کلکسیون موزه بریتانیا نگهداری میشود. گالری آریاناثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران