بهاره رهنما این یه دعوت ساده اما پر از اشتیاقه ... مریم صادقیان عزیزم که همیشه در کارو هنر پر از ایده های بکره ،برای بچه هامون به یه جایی فکر کرده که بشه  یه لقمه سلامت و ساده نوش جان کنند، بزرگترا هم با خیال راحت کافه نشینی کنند. پس یه کافه کودک زده با یه آشپزخونه خونگی  اما تا دلتون بخواد  پشت شون گرمه  به تخصص و دانش هیات علمی . ؛ کافه کودک ؛ با یه عالمه آرزو ، و دلگرمی به  همراهی شما ،  آغاز می کند.  ۲۳ آذرماه ١٦ الى ٢١ حقانی شرق ، کتابخانه ملی ایران، ساختمان باغ کتاب تهزان طبقه اول ، کافه کودک class=
این یه دعوت ساده اما پر از اشتیاقه ... مریم صادقیان عزیزم که همیشه در کارو هنر پر از ایده های بکره ،برای بچه هامون به یه جایی فکر کرده که بشه یه لقمه سلامت و ساده نوش جان کنند، بزرگترا هم با خیال راحت کافه نشینی کنند. پس یه کافه کودک زده با یه آشپزخونه خونگی اما تا دلتون بخواد پشت شون گرمه به تخصص و دانش هیات علمی . ؛ کافه کودک ؛ با یه عالمه آرزو ، و دلگرمی به همراهی شما ، آغاز می کند. ۲۳ آذرماه ١٦ الى ٢١ حقانی شرق ، کتابخانه ملی ایران، ساختمان باغ کتاب تهزان طبقه اول ، کافه کودکثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران