بهنوش بختیاری بازی بهاره رهنماااااااای دوس داشتنی رو در نمایش انگار در چشمهای تو اسب میدود از دست ندید..هرروز ساعت شش عصر آنپلاگ و موسیقی و ساعت هشت اجرای بهاره جان در مکتب تهران..مکان..کریمخان،آبان جنوبی،کوچه کیوان،پلاک هشت..شل وپلتونم یاعلی.🌹 class=
بازی بهاره رهنماااااااای دوس داشتنی رو در نمایش انگار در چشمهای تو اسب میدود از دست ندید..هرروز ساعت شش عصر آنپلاگ و موسیقی و ساعت هشت اجرای بهاره جان در مکتب تهران..مکان..کریمخان،آبان جنوبی،کوچه کیوان،پلاک هشت..شل وپلتونم یاعلی.🌹ثبت دیدگاه شما