هنگامه قاضیانی بيست و يك خرداد سال هزاروسيصد و پنجاه و شش خداي مهربون برادر عزيزم رو وارد قصه زندگيم كرد.. رضا جان تنها روح كودكانه روح فراغت است و دل اسودگي ..هميشه پشت و پناهم بودي برادر خوبم ، برايت بهترينهارو ارزو دارم .. تولدت مبارك 🎂💌🍭🎈🎊🙏🌈 class=
بيست و يك خرداد سال هزاروسيصد و پنجاه و شش خداي مهربون برادر عزيزم رو وارد قصه زندگيم كرد.. رضا جان تنها روح كودكانه روح فراغت است و دل اسودگي ..هميشه پشت و پناهم بودي برادر خوبم ، برايت بهترينهارو ارزو دارم .. تولدت مبارك 🎂💌🍭🎈🎊🙏🌈ثبت دیدگاه شما