احمد مهرانفر يه عكس ديگه از پشت صحنه ي ،،پايتخت،، اين روزا حجم كارمون خيلي زياده و داريم 
تلاش مي كنيم  خودمون رو به پخش برسونيم

زحمت اين رسيدن بيش از اينكه به دوش ما

باشه رو دوش بچه هاي پشت دوربينه 
اونا دارن همه ي تلاششون رو مي كنن كه ما 
در بهترين شرايط جلو دوربين باشيم ... بچه ها دمتون گرم و خسته نباشيد...🌹🙏 class=
يه عكس ديگه از پشت صحنه ي ،،پايتخت،، اين روزا حجم كارمون خيلي زياده و داريم تلاش مي كنيم خودمون رو به پخش برسونيم زحمت اين رسيدن بيش از اينكه به دوش ما باشه رو دوش بچه هاي پشت دوربينه اونا دارن همه ي تلاششون رو مي كنن كه ما در بهترين شرايط جلو دوربين باشيم ... بچه ها دمتون گرم و خسته نباشيد...🌹🙏ثبت دیدگاه شما