تینا آخوندتبار لازمه گاهى وقتا از خودمون بيرون بيايمو از فاصله دورتر به همه چيمون نگاه كنيم و از خودمون بپرسيم اين همونيه كه ما ميخوايم؟الان همون جايى وايستاديم كه بايد باشيم،؟خوبه كه هميشه قبل از اينكه حواسمون به كاراو حركات آدماى دورمون باشه به خودمون باشه و فكرو تلاشمونو  به پيشرفت و آيندمون بديم تا قضاوت ديگران ،از دست دادن يه ثانيه از عمرمون يعنى دور شدن از هدف و رسالتمون،خدا  هميشه كنارمونه نزارين خسته شه از همراهيمون اون دلش ميخواد ما از نشونه هايى كه واسمون تو روزاى زندگيمون گذاشته استفاده كنيمو به رسالتمون برسيم ناراحتش نكنين🙏 class=
لازمه گاهى وقتا از خودمون بيرون بيايمو از فاصله دورتر به همه چيمون نگاه كنيم و از خودمون بپرسيم اين همونيه كه ما ميخوايم؟الان همون جايى وايستاديم كه بايد باشيم،؟خوبه كه هميشه قبل از اينكه حواسمون به كاراو حركات آدماى دورمون باشه به خودمون باشه و فكرو تلاشمونو به پيشرفت و آيندمون بديم تا قضاوت ديگران ،از دست دادن يه ثانيه از عمرمون يعنى دور شدن از هدف و رسالتمون،خدا هميشه كنارمونه نزارين خسته شه از همراهيمون اون دلش ميخواد ما از نشونه هايى كه واسمون تو روزاى زندگيمون گذاشته استفاده كنيمو به رسالتمون برسيم ناراحتش نكنين🙏ثبت دیدگاه شما