بهنوش بختیاری با نازیارعمرانی وپریسای عزیز وقتی تمرین نمایشمون تمام شد..دیگه زده بود به مغزحروممون کاروتمرین..راستی عشقولیا یه نفر در لاین به نام من داره واسه خودش جولون میده..من اصلاً درلاین نیستممممممم...چهارساعت دیگه باید برم سرکار..من نمیدونم اون کسی که برای اولین بار هفت صبح رفت سرکار،می مرد از ده صبح میرفت؟😭😭😭شب به خیر عشقولیااا 😡 class=
با نازیارعمرانی وپریسای عزیز وقتی تمرین نمایشمون تمام شد..دیگه زده بود به مغزحروممون کاروتمرین..راستی عشقولیا یه نفر در لاین به نام من داره واسه خودش جولون میده..من اصلاً درلاین نیستممممممم...چهارساعت دیگه باید برم سرکار..من نمیدونم اون کسی که برای اولین بار هفت صبح رفت سرکار،می مرد از ده صبح میرفت؟😭😭😭شب به خیر عشقولیااا 😡ثبت دیدگاه شما