فلورا نظری #nazari #felor_nazarii #felor_nazari #felornazari #felor ... وقتي با بي بي حرف مي زنم اين دل ِ ... لا اله الله .. بي بي مي گه تو هيچ شرايطي به خودتم نبايد بدبگي ولي آخه شاكي ام از خودم چرا من نمي تونم كينه اي باشم ؟!چرا اصلا يادم نمي مونه كي بهم بدي كرده !؟ مي دونيد گاهي يادم مي ندازن،  كيا ؟ دوستهام ، خونواده ام كه بابا اين همون بودا كه فلان كه بهمان ... داشتم به بي بي مي گفتم  يعني در واقع غُر مي زدم كه چرا من فوقش چند ساعت بدي و ناراحتي باهام مي مونه بعد خود به خود يادم مي ره !؟بي بي گفت ننه خب واسه همين كه آرامش داري ببين وقتي يادت مي ره يعني زود مي بخشي وقتي زود ميبخشي زودم آروم مي شي خوبه كه ..مي خواستم باز براش بگم كه آره آروم مي شم ولي ... كه ديدم داره چُرت مي زنه .. اروم رفتم بالش گذاشتم پشت گردنش كه سرش تلو تلو نخوره ... نشستم و نگاش كردم ... اصلا همين بي بي يادم داده بود سنگ زيرين ِ آسياب بودن رو .. 🌰 از يادداشت هاي روزانه ي من .... عكس : خودم .... استانبول زيبا فروردين نود وچهار class=
#nazari #felor_nazarii #felor_nazari #felornazari #felor ... وقتي با بي بي حرف مي زنم اين دل ِ ... لا اله الله .. بي بي مي گه تو هيچ شرايطي به خودتم نبايد بدبگي ولي آخه شاكي ام از خودم چرا من نمي تونم كينه اي باشم ؟!چرا اصلا يادم نمي مونه كي بهم بدي كرده !؟ مي دونيد گاهي يادم مي ندازن، كيا ؟ دوستهام ، خونواده ام كه بابا اين همون بودا كه فلان كه بهمان ... داشتم به بي بي مي گفتم يعني در واقع غُر مي زدم كه چرا من فوقش چند ساعت بدي و ناراحتي باهام مي مونه بعد خود به خود يادم مي ره !؟بي بي گفت ننه خب واسه همين كه آرامش داري ببين وقتي يادت مي ره يعني زود مي بخشي وقتي زود ميبخشي زودم آروم مي شي خوبه كه ..مي خواستم باز براش بگم كه آره آروم مي شم ولي ... كه ديدم داره چُرت مي زنه .. اروم رفتم بالش گذاشتم پشت گردنش كه سرش تلو تلو نخوره ... نشستم و نگاش كردم ... اصلا همين بي بي يادم داده بود سنگ زيرين ِ آسياب بودن رو .. 🌰 از يادداشت هاي روزانه ي من .... عكس : خودم .... استانبول زيبا فروردين نود وچهارثبت دیدگاه شما