بهاره کیان افشار .
هنر والاى طبيعت
به سادگى و زيبايى
لمس كردنى ست 
ديدنى
و
شنيدنى و...
طبيعت منشا همه هنرهاى دنياست.
و گاهى يك دوست يادآور اين هنر عالى...سپاس class=
. هنر والاى طبيعت به سادگى و زيبايى لمس كردنى ست ديدنى و شنيدنى و... طبيعت منشا همه هنرهاى دنياست. و گاهى يك دوست يادآور اين هنر عالى...سپاسثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران